Công nghệ độ xe cắt khoét đã là thời xưa rồi. Nhược điểm của việc độ xe cắt khoét:

+ Không thể trả zin

+ Cắt, khoét đổ keo mất thẩm mỹ

+ Không chắc chắn, dễ hư hỏng

+ Không ổn định, không an toàn

+ Mất bảo hành hãng 

Sau thời gian dài nghiên cứu, cùng với chuyển giao công nghệ của các hãng thì CARVIET đã đưa ra được tiêu chuẩn độ xe chuẩn hãng, giúp khách hàng an tâm độ xe mà không sợ mất bảo hành hãng.

+ Không cắt khoét

+ Dùng xương, pát zin 

+ Không đổ keo

Ưu điểm của việc độ xe chuẩn hãng:

+ Trả zin nhanh chóng

+ Không mất bảo hành hãng

+ Không cắt khoét, chế cháo

+ Đẹp, thẩm mỹ.......

 

Đối tác

09 3783 3783